Yat Kaptanlığı

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü altında, Yat Kaptanlığı Programı yer almaktadır.

Yat Kaptanlığı Programı:

Program; yat kaptanının sahip olduğu, yatı sevk, idare ve yatta turizm faaliyetlerini yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Programın amacı; yat kaptanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Yat Kaptanlığı eğitimi, YÖK kriterleri ve Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi doğrultusunda hazırlanmış olan müfredat kapsamındaki derslere göre verilmektedir.

Yat Kaptanlığı Programı YGS-1 puan türü ile öğrenci almaktadır, kontenjanı 30 kişidir.

Yat Kaptanlığı Programı'ndan mezun olan öğrenciler "Gemiadamları Yönetmeliği" hükümlerine göre, TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Yat Kaptanı (499 GT)" sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Yat Kaptanı (499 GT) yeterliği ile boyu 15 metreden daha uzun ticari yatlarda en az 24 ay kaptan olarak deniz hizmeti ile herhangi bir eğitime katılmaksızın “Yat Kaptanı (2999 GT)” sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yüksekokulumuzda aldıkları eğitim ile öğrenciler aşağıdaki STCW belgelerini alırlar.

- Radar Gözlem ve Plotlama Eğitimi

- Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (Arpa) Kullanma

- Gmdss Genel Telsiz Operatörü (Goc)

- İlkyardım Eğitimi

- Tıbbi Bakım Eğitimi

- İleri Yangınla Mücadele Eğitimi

- Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri (Güvenlik Tanıtım, Güvenlik Farkındalık, Belirlenmiş Güvenlik Görevleri)

- Seyir Vardiyası Tutma Belgesi

- Köprüüstü Kaynak Yönetimi-Brm

- G.A.Y. 19.'Uncu Maddesinde Belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimleri

a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,

b) Temel ilkyardım eğitimi,

c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,

d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,

e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi.

Dokümanlar
Yukarı Çık